UAB „B BALTICS“ PRIVATUMO POLITIKA

SVARBI INFORMACIJA

APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ


Paskutinė atnaujinimo data: 2019 01 03


UAB „B Baltics“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“)1, Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.


1. Ką rasiu šioje politikoje?


Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu http://www.bbaltics.com ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.


2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?


Mes esame: UAB „B Baltics“

Mūsų įmonės kodas yra: 302712907

Mūsų adresas: Gedimino pr. 27, LT-01104 Vilnius, Lietuva

Mūsų el. pašto adresas: tadas@bbaltics.com

Mūsų tel. Nr.: +37067100727


3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?


Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane?

Kokią informaciją apie mane renkate?

Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?


Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

3.1 Nes teikiame Jums krepšinio agentavimo paslaugas, kai esate krepšinio žaidėjas arba treneris
Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, pilietybė, parašas, asmens identifikavimo dokumentų duomenys, asmens identifikavimo dokumentų kopijos, šeiminė padėtis, šeimos narių asmens identifikavimo dokumentų kopijos, sąskaitos numeris, honoraro dydis, buvusios komandos, statistika, pasiekiamumas, ūgis ir svoris, nuotrauka, video medžiaga, žaidėjo numeris, informacija apie komandiruotes, kelionių bilietai, kelionių bilietuose esanti informacija, Krepšinio agento paslaugų sutartis, Krepšinio agento paslaugų sutartyje esanti informacija, sportinės veiklos sutartis, sportinės veiklos sutartyje esanti informacija, skolinimo sutartis, skolinimo sutartyje esanti informacija, tėvų (globėjų) sutikimas, kai esate nepilnametis, tėvų (globėjų) vardas ir pavardė, kai esate nepilnametis, tėvų (globėjų) asmens kodas, kai esate nepilnametis, tėvų (globėjų) gimimo data, kai esate nepilnametis, tėvų (globėjų) asmens tapatybės dokumento numeris, kai esate nepilnametis, tėvų (globėjų) parašas, kai esate nepilnametis

Sudarome ir vykdome su Jumis krepšinio agento paslaugų sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)


Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (GDPR 6 str. 1 d. a p.)Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba po paslaugos Jums suteikimo

Duomenys apie sveikatą, fizinę būklę

Sutinkate, kad naudosime informaciją apie Jus (GDPR 9 str. 2 d. a p.)

3.2 Nes įvertiname Jūsų sportinę būklę, kai esate krepšinio žaidėjas

Duomenys apie sveikatą, testas NORMA, testo NORMA rezultatai


Sutinkate, kad naudosime informaciją apie Jus (GDPR 9 str. 2 d. a p.)

Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba po paslaugos Jums suteikimo

3.3 Nes palaikome santykius su Jumis, kai esate mūsų partneris - agentas

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefonas, el. pašto adresas, agento licencija, agento licencijos numeris, agento licencijos galiojimo terminas, sportininkai, kuriems teikiamos agentavimo paslaugos, honoraro dydis, sąskaitos numeris, partnerystės ar kitokios sutartys, partnerystės sutartyje ar kitose sutartyse esanti informacija

Sudarome ir vykdome su Jumis partnerystės ar kitokią sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)


Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo

3.4 Nes palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis

Vardas ir pavardė, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens kodas, komunikacija su Bendrove, informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį
Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties su Jūsų atstovaujamu asmeniu pasibaigimo (kai esame sudarę sutartį su Jumis) arba 10 metų po paskutinio kontakto su Jumis

3.5 Nes vykdome teisės aktų reikalavimus buhalterinės apskaitos srityse, kai esate mūsų klientas, partneris ar tiekėjas

Vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos Nr., gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, parašas, sąskaitos faktūros, išrašai, apskaitos dokumentai, mokėjimai, išmokėtos sumos

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)


Teisės aktų nustatytais terminais

3.6 Nes pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą

Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

10 metų po paskutinio kreipimosi


3.7 Nes komunikuojate su mumis arba domitės mūsų veikla mūsų socialinių tinklų paskyrose

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, lytis, valstybė, asmens nuotrauka, pranešimo gavimo laikas, pranešimo turinys, pranešimo priedai, atsakymas į pranešimą, atsakymo į pranešimą pateikimo laikas, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, įrašo, “Patinka” paspaudimai

Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (GDPR 6 str. 1 d. a p.)

10 metų

3.8 Nes galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose

Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai

Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

10 metų


Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius

Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (GDPR 9 str. 2 d. f p.)


4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?


Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 klausimą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:


 • 3.1 tikslu sudarytume arba įvykdytume su Jumis krepšinio agento paslaugų sutartį, kai esate krepšinio žaidėjas arba treneris;
 • 3.3 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis partnerystės sutartį, kai esate mūsų partneris;
 • 3.5 tikslu įvykdytume teisinę prievolę buhalterinės apskaitos srityse, kai esate mūsų klientas, partneris ar tiekėjas.

Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime suteikti krepšinio agentavimo paslaugų, palaikyti partnerystės ryšių ar įvykdyti teisinės prievolės buhalterinės apskaitos srityje.


5. Kam perduodate informaciją apie mane Europos Ekonominės Erdvės teritorijoje 2 ir už jos ribų?


Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:


 • Valstybinei mokesčių inspekcijai (duomenys perduodami 3.5 tikslu);
 • UAB "Fargo finansai" (duomenys perduodami 3.5 ir raštvedybos tikslais);
 • UAB "ANTHROPOS HEALTH” (duomenys perduodami 3.2 tikslu);
 • Wasserman Media Group, LLC (duomenys perduodami 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 tikslais);
 • Facebook Ireland Ltd., Facebook, Inc. (duomenys perduodami 3.7 tikslu);
 • Google Ireland Ltd., Google LLC (duomenys perduodami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 tikslais);
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Linkedin Corporation (duomenys perduodami 3.7 tikslu);
 • Twitter Inc. (duomenys perduodami 3.7 tikslu);
 • teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduoti visais tikslais, nurodytais prie atsakymo į 3 klausimą);
 • advokatams, advokatų padėjėjams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, su bendrove bendradarbiaujantiems agentams, kitiems agentams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais tikslais, nurodytais prie atsakymo į 3 klausimą).

6. Kaip apsaugote už Europos ekonominės erdvės ribų perduodamus mano duomenis?


Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šioje politikoje prie atsakymo į 5 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:


 • Wasserman Media Group, LLC (JAV) (duomenys perduodami remiantis Komisijos sprendimu Dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų);
 • Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą);
 • Linkedin Corporation (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą);
 • Google LLC (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą);
 • Twitter Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy shield) programą).

7. Kokias teises turiu?


GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:


 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

8. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?


Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau.


Slapuko kategorija

Slapuko pavadinimas

Slapuko tikslas

Slapuko saugojimo terminas

Griežtai privalomas slapukas

PHPSESSID

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas.

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Trečiųjų šalių slapukas

datr

Facebook naudojamas slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui.

2 metai

Trečiųjų šalių slapukas

fr

Facebook naudojamas slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą.

3 mėnesiai

Trečiųjų šalių slapukas

reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref

Facebook naudojamas slapukas, saugantis informaciją, apie tai, koks paskutinis tinklapis buvo atidarytas vartotojo, kuris naudojosi Facebook paslauga.

Iki naršyklės uždarymo


9. Kaip galiu valdyti slapukus?


Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.


Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas.


10. Kaip galiu gauti daugiau informacijos?


Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, esame pasirengę jums padėti. Jeigu jums reikia mūsų pagalbos, prašome susisiekti su mumis el. paštu tadas@bbaltics.com.1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
2 Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija